Search courses

Hkrati lahko iščete več besed in lahko izostrite sikanje na sledeč način:

  • beseda : najdi poljubno ujemanje te besede v besedilu;
  • +beseda : najdene bodo samo natančno ujemajoče besede;
  • -beseda : ne vključi rezultatov, ki vsebujejo to besedo.